10 Điều Bác Sĩ Thú Y Muốn Người Nuôi Thú Cưng Nên Biết

Bác sĩ thú y không phải là một công việc dễ dàng. Họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề hàng ngày, cả thể xác lẫn tâm lý. Phần thưởng tốt nhất cho họ đôi khi chỉ đơn giản là việc vận dụng sự hiểu biết của mình để cứu được một mạng sống. Tuy nhiên, đối mặt với họ đôi khi là những người chủ vật nuôi bảo thủ, cứng nhắc và luôn nghĩ điều mình làm là đúng với con vật nuôi.

You may also like...