Đô Đông

Giống: Corgi
Giới tính: Đực
Cân nặng: 2 (kg)
Ngày sinh: 03.05.2020

Nga Lê

Nga Lê

Đô Đông Đô đô chao xìn cả nhà!!!
Hotline để thông báo lạc / mất: 0979.899.599 hoặc liên hệ với page Facebook: vPET - ThuCungOnline