PUG xinh

Giống: Pug
Giới tính: Cái
Cân nặng: 10 (kg)
Ngày sinh: 28.01.2018

Hà Trang

Hotline để thông báo lạc / mất: 0979.899.599 hoặc liên hệ với page Facebook: vPET - ThuCungOnline